Информационни технологии

Тя с приложна насоченост. Основните модули включени в обучението са: компютърни архитектури, операционни системи, бази от данни, WEB дизайн, програмиране за WEB, мрежи, компютърна графика, мултимедия, текстообработка, електронни таблици и други. Подготовката е насочена и към разработване на проекти за участие в олимпиади и състезания. 
Реализацията на завършилите този профил може да бъде в областите на компютърния дизайн, комуникациите, администрацията на мрежи, информационното обслужване, софтуерното инженерство, рекламата и други.

 

За да отговорим на съвременните тенденции от учебната 2008-2009г. в гимназията беше открита паралелка с профил "Информационни технологии".

Благодарение на работата на добре подбрания и висококвалифициран преподавателски състав успехите не закъсняват - през 2011г. Мартин Миновски, а през 2012 Георги Гайдаров станаха лауреати и придобиха студентски права от Националната олимпиада по информационни технологии.

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.