География и икономика

Тя е с теоретична и приложна насоченост. Той предоставя възможност за творческа индивидуално изява на ученици със задълбочени знания и придопити практически умения в областта на географията чрез участие в националната олимпиада и други състезания. Също така възпитаниците на гимназията имат възможност да се изявят в сферата на компютърните технологии, свързани с географската наука.

Реализацията на завършилите този профил може да бъде в областите финанси, счетоводство и контрол, маркетинг, стопанско управление, туризъм, международни икономически отношения. 

 

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.