Когато дължините на страните на триъгълника образуват аритметична прогресия

Автор:

 

Ръководител:

 

 

 

Николай Николов, ХІ клас,

ПМГ "Васил Друмев", гр. Велико Търново

Ангел Гушев, учител по математика и ИТ

в ПМГ "Васил Друмев", гр. Велико Търново

Консултант:

гл. ас. Веселин Гушев, ФМИ СУ”Св. Климент Охридски”

 

 

   
инсталирай Java
 
инсталирай
инсталирай GEONEXT