Когато дължините на страните на триъгълника образуват аритметична прогресия