Състезанието свърши. На първо място са класирани 12 в и 11 б клас с 53 точки, следват ги 12 а и 12 б с 52 точки, 10 б с 49 точки, 10 а с 48 точки, 11 в с 47 и 11 а с 46.

Снимки от събитието както и карта на състезанието можете да видите по-долу.