Начало

Биология и химия


Високото качество на обучението по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда е гаранция за сигурна реализация

Биологията е науката, която изучава особеностите на всички организми и значението им за човека. Химията, от своя страна, е един от най-мощните двигатели на съвременната цивилизация. Тя храни, лекува, облича, осигурява бита ни и всички области в промишлеността. Основните дисциплини, които се изучават в специалността Биология и здравно образование, са: анатомия, физиология и хигиена на човека, обща биология, биохимия, генетика, еволюция, екология и съвременни биотехнологии. Подготовката е насочена и към конкурсните изпити във висшите учебни заведения и за участие в национални и международни състезания и олимпиади.

Учителитете, дали своя принос за развитието на химията през годините, са:

Ангел Цветанов, Мариана Иванова, Стефка Делийска, Лилия Величкова, Ганка Робова, Виолета Петрова, Росица Петрова, Събка Върбанова, Виолета Константинова, Даниела Маноилова.

Учителитете, дали своя принос за развитието на биологията през годините, са:

Недялка Алексиева, Мария Славчева, Иванка Ванкова, Елена Пушкарова, Светлозара Долмова, Джена Стайкова, Юлия Пулова, Венета Ангелова, Галина Милева.

Лауреати от национални и международни олимпиади и състезания са:

Маргарита Тодорова

випуск 1974 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по химия. Участник в Международната олимпиада в Букурещ

Георги Константинов

випуск 1975 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по химия

Милена Михайлова

випуск 1976 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по биология

Румяна Грудева

випуск 1977 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по биология

Соня Генджова

випуск 1977 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по биология

Лиляна Какамъкова

випуск 1978 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по химия. Участник в Международната олимпиада в Чехословакия

Пирин Кутин

випуск 1979 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по биология

Юлий Иванов

випуск 1979 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по биология

Петър Петров

випуск 1979 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по биология

Светла Маринова

випуск 1980 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по биология

Ксения Сергиева

випуск 1982 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по биология

Тереза Декова

випуск 1982 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по биология

Ангелина Стоянова

випуск 1983 г.

Придобила студентски права от Националната олимпиада по химия. Участник в Международната олимпиада в България

Нели Матеева

випуск 1983 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по химия

Александър Йорданов

випуск 1985 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по химия. Участник в Международна олимпиада

Цветанка Димитрова

випуск 1985 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по биология

Мариана Ангеличева

випуск 1985 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по биология

Елза Банковска

випуск 1986 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по биология

Даниела Колева

випуск 1986 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по биология

Станислав Цветанов

випуск 1987 г.

Придобил студентски права от Националната олимпиадапо химия. Участник в Балканиадата в Румъния

Гергана Христова

випуск 1987 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по биология

Павлина Тодорова

випуск 1988 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по биология

Десислава Арнаудова

випуск 1988 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по биология

Красимир Андреев

випуск 1989 г.

Придобил студентски права от Националните олимпиади по химия и биология

Франц Ваврек

випуск 1989 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по биология

Станислав Витанов

випуск 1989 г.

Придобил студентски права от Националната олимпиада по биология

йорданка Гечева

випуск 1990 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по биология

Маргарита Стефанова

випуск 1978 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по биология

Галя Драгиева

випуск 1990 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по биология

Деница Цветанова

випуск 1991 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по химия

Севдин Кехайов

випуск 1991 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по химия

Катя Райкова

випуск 1991 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по химия

Йордан Петров

випуск 1991 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по химия

Джулиета Кисьова

випуск 1991 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по биология

Венцислава Каменова

випуск 1994 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по химия

Пламен Григоров

випуск 1994 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по химия

Ненчо Кондов

випуск 1994 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по биология

Светослав Александров

випуск 1994 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по биология

Евгений Ваврек

випуск 1995 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по информатика 1994, 1995 г. и Националната олимпиада по химия 1995 г.

Яна Първанова

випуск 1995 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по биология. Носител на златен медал от Международната олимпиада в България и бронзов от олимпиадата в Тайланд

Петя Зарзаланова

випуск 1995 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по биология. Носител на бронзов медал от Международната олимпиада в България

Боряна Ботова

випуск 1995 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по химия

Свилен Бобев

випуск 1995г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по химия

Таня Куцарова

випуск 1995 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по химия

Валентина Костадинова

випуск 1995 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по биология

Катя Стефанова

випуск 1996 г.

Придобила студентски права от Националната олимпиада по химия

Калина Хаджииванова

випуск 1997 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по биология

Светлана Каваклиева

випуск 1997 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по биология

Велизар Шиваров

випуск 1997 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по химия

Дарин Русев

випуск 2000 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по биология

Здравка Захариева

випуск 2000 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по химия

Павел Бакърджиев

випуск 2000 г.

Придобил студентски права от Националната олимпиадапо химия

Десислава Петкова

випуск 2001 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по биология

Елга Матанова

випуск 2001 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по химия

Мирослав Тонев

випуск 2001 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по химия

Христо Шиваров

випуск 2001 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по химия

Димитър Пашов

випуск 2002 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по химия. Участник в Международните олимпиади в Индия и Холандия

Теодора Янева

випуск 2002 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по химия и биология. Участник в Международната олимпиада в Латвия

Калин Мешничаров

випуск 2004 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по химия. Носител на сребърен медал от Международната олимпиадо в Германия

Илина Брайнова

випуск 2004 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по химия

Георги Стойчев

випуск 2004 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по химия

Димитър Казармов

випуск 2006 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда

Християна Драгиева

випуск 2007 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по химия и опазване на околоната среда

Христина Христова

випуск 2007 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда

Маргарита Вачева

випуск 2008 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда. Участник в Международната Менделеевска олимпиада в Узбекистан

Стефан Ангелов

випуск 2009 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по химия. Участник в Международните олимпиади в Унгария 2008 г. и Англия 2009 г.

Йордан Георгиев

випуск 2009 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по химия. Участник в Международните олимпиади в Унгария 2008 г. и Англия 2009 г.

Борислав Димитров

випуск 2012 г.

Лауреат От националната олимпиада по химия и опазване на околната среда - 2012 г. Участник в Международната Менделеевска - 2011 г.

Никола Павлов

випуск 2014 г.

Лауреат от Националната олимпиада по химия и опазване на околната среда 2014 г.