Начало

География и икономика


Високата географска култура е условие за интегрирането ни в европейското културно пространство

Формирането на географска култура е главна цел на обучението по география. Затова и специалността География и икономика заема важно място в гимназията. Стремежът към глобализация в европейското политическо, икономическо и културно пространство, от една страна, и стремежът към запазване на национална и личностна идентичност, от друга, са основните задачи пред географията, залегнали в държавните образователни изисквания. Географията става един от профилиращите предмети още със създава- нето на паралелката „Науки за Земята“. Оттогава до днес нашите ученици ежегодно участват в Националната олимпиада и други състезания. Завършилите този профил могат да се реализират в областите: финанси, счетоводство и контрол, маркетинг, стопанско управление, туризъм, международни икономически отношения.

Учителите, дали своя принос за развитието на географията през годините, са:

Живка Дечева, Здравка Шатрова, Маринела Декова, Филип Крилов, Генка Минчева, Валентин Ботев.

Лауреати от национални и международни олимпиади и състезания са:

Иван Ганев

випуск 2007 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по география

Владимир Венков

випуск 2010 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по география и икономика. Участник в Международната олимпиада по география в Тайван 2010 г.

Искрен Узунов

випуск 2012 г.

Лауреат От националната олимпиада по география и икономика 2012 г. Участник в Международната олимпиада по география в Германия 2012 г.