Начало

История


Историята допринася за самоидентификацията на учениците

Историческото познание е един непресъхващ извор за възможности за формиране на духовната, гражданската и националната идентичност на учениците, давайки им знания и умения относно развитието и промените в обществото. Водени от това, учителите по история във всеки един момент от своята работа се стремят техните възпитаници да усвоят знания за миналото, които да ги подготвят за предизвикателствата на настоящето и бъдещето.

Учителите, дали своя принос за развитието на историята през годините, са:

Анастасия Тодорова, Юлия Неделчева, Николайка Дочева, Ганка Карагеоргиева, Венета Константинова, Светла Швейдова, Кина Котларска, Валентин Бояджиев, Савка Стоева, Николай Цонев, Донка Андреева, Светлин Стоянов.