Начало

Информатика и Информационни технологии


С обучението по информатика и информационни технологии ние подготвяме нашите ученици за бъдещето

Информатиката и информационните технологии са едни от учебните предме- ти, които определят облика на гимназията. И това е обяснимо, защото комуникационните технологии и информационните системи непрекъснато се развиват. Това поражда огромен недостиг на специалисти в софтуерната индустрия и в технологичния сектор като цяло. Затова няма да е пресилено,ако кажем, че с обучението по информатика и информационни технологии ние подготвяме успешната реализация на нашите възпитаници. Още през 1978 година, монтирайки първата изчислителна машина в училището, директорът Никола Високов прави крачка в бъдещето. Небивал ентусиазъм обхваща учители и ученици при овладяването на тайните на алгоритмите и желанието да подчинят машината за свои цели. Оттогава обучението по програмиране излиза извън черната дъска и навлиза в реалния процес. В специалността Информатика високият интелектуален потенциал и добрата подготовка по профилиращите предмети са предпоставка за създаване на стройни математически модели и тяхното реализиране на конкретен алгоритмичен език.

За да отговори на нарастващия интерес на ученици и родители към ИТ сектора, беше открита и специалността Информатиционни технологии. Учебната ѝ програма е много гъвкава и даваща възможности за развитие. Основните модули, включени в обучението, са компютърни архитектури, операционни системи, бази от данни, WEB дизайн, програмиране за WEB, мрежи, компютърна графика, мултимедия, текстообработка, електронни таблици и други. Приложната насоченост на обучението дава предпоставка за реализиране в областта на компютърния дизайн, комуникациите, администрацията на мрежи, информационното обслужване, софтуерното инженерство и рекламата.

Учителите, дали своя принос за развитието на специалностите Информатика и Информационни технологии през годините, са:

Иванка Содева, Цеца Байчева, Кинка Кирилова-Лупанова, Кина Величкова, Валя Томова, Димитър Григоров, Диана Лазарова, Тихомир Стоянов, Тодор Тодоров, Румяна Иванова, Петя Йорданова, Албена Хараланова, Ана Славчева, Магдалена Чамурджиева, Чавдар Марчев, Милен Василев, Мариана Русанова, Деян Друмев, Анета Драганова, Георги Игнатов, Елка Йорданова.

Лауреати от национални и международни олимпиади и състезания са:

Георги Витанов

випуск 1986 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по информатика

Димитър Димитров

випуск 1988 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по информатика

Петър Казаков

випуск 1989 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по информатика

Стефан Стефанов

випуск 1990 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по информатика

Виктор Данев

випуск 1991 г.

Придобил студентски права от Националната олимпиада по информатика

Николай Колев

випуск 1993 г.

Придобил студентски права от Националната олимпиада по информатика

Евгений Ваврек

випуск 1995 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по информатика 1994, 1995 г. и Националната олимпиада по химия 1995 г.

Преслав Наков

випуск 1996 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по информатика. Носител на бронзов медал от Балканиадата по информатика в гр. Варна

Мартин Анастасов

випуск 1996 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по информатика

Светлин Наков

випуск 1999 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по информатика. Бронзови медали от Балканиадата в Кипър 1998г. и от Международните олимпиади в Португалия 1998г. и Турция 1999г.

Янислав Янков

випуск 2002 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по информатика

Юлиан Пастърмов

випуск 2003 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по информатика

йордан Гордев

випуск 2004 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по информатика

Йосиф Йосифов

випуск 2007 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по информатика

Стефан Аврмов

випуск 2009 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по информатика. Сребърен медалист от Международната оимпиада в България 2009 г. и Балканиадата в Македония 2008 г. Бронзов медалист от Международната олимпиада в Египет 2008 г.

Петър Минчев

випуск 2010 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по информатика

Мартин Миновски

випуск 2011 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по информатика

Никола Таушанов

випуск 2011 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по информатика

Благовест Господинов

випуск 2012 г.

Лауреат от Националната олимпиада по информатика 2012 г.

Георги Гайдаров

випуск 2012 г.

Лауреат от Националната олимпиада по информационни технологии 2012 г.

Андрей Лалев

випуск 2015 г.

Лауреат От националната олимпиада по информатика 2015 г.