Начало

Чужд език


Знанията по чужд език се превръщат в предпоставка за общуване в един нов свят на технологии и на взаимно признаване на човешките ценности

Обучението по чужд език в Природо-математическа гимназия е насочено към овладяването на основни знания, умения и компетентности, свързани с общуването и с изграждането на комуникативни умения. Целите на учителите са: преподаване на нови знания, развиване на познавателна активност и устойчиво внимание, формиране на нравствени ценности, включване на всички ученици в учебния процес. Добрите резултати от обучението проличават в отличията, които нашите възпитаници завоюват на областно и национално ниво на състезания, олимпиади и конкурси. Учениците, разполагащи с мотивация за учене и растеж, успяват да се подготвят отлично по езика и в края на обучението си да положат сертификатен изпит.

Учителите, дали своя принос за развитието на английски език през годините, са:

Росица Лазарова, Мариана Дацова, Галя Славчева, Иван Бянов, Стела Начева, Кръстина Демирева, Ана Димитрова, Боримир Паскалев, Мария Белчева, Силвия Грудкова, Биляна Соколова, Даниела Маринова, Венелина Шишманова, Теодора Генчева, Мария Христова, Светлана Попова, Даниела Тодорова, Диана Рабчева, Елена Памукчиева, Лиляна Бобева, Вера Петрова.

Учителите, дали своя принос за развитието на немски език през годините, са:

Любомир Велев, Величка Русева, Мария Ганева, Светла Филева,Калина Ганева, Мария Илиева.

Учителите, дали своя принос за развитието на руски език през годините, са:

Стефка Стефанова, Надежда Паскалева, Марийка Георгиева, Славка Симеонска, Цветомила Драганова.

Учителите, дали своя принос за развитието на френски език през годините, са:

Попова, Росица Василева, Мария Ганчева, Красимира Ангеличева, Мариана Тенева.