Начало

Математика


Математиката е универсалният предмет, тя е универсалният измерител

На съвременния свят са необходими особен вид възпитание, начин на мислене, на логика, на причинно-следствени връзки. Всичко това неусетно се изгражда чрез математиката и затова тя намира приложение във всички области на живота. Вече четиридесет и пет години паралелките Математика с английски език и Математика с немски език са основополагащи. Големият интелектуален потенциал на учениците в областта на математиката и високият професионализъм на учителите се доказва ежегодно чрез успехите на възпитаниците на училището от различни национални състезания и олимпиади, както и чрез представянето им на държавните зрелостни изпити и кандидат студентските изпити в най-престижните университети в страната и чужбина.

Учителите, дали своя принос за развитието на математиката през годините, са:

Никола Високов, Иван Иванов, Емил Петров, Димитър Бакалов, Андрей Гушев, Руси Анчев, Тодор Величков, Иван Стоянов, Цеца Байчева, Малинка Хадживанова, Петър Джуров, Минчо Бейков, Гинка Пенчева, Вяра Катева, Милка Илиева, Радослав Етимов, Павлинка Гатева, Спасиян Иванов, Стефка Иванова, Кирил Петков, Детелина Матеева, Стефка Колева, Светла Янкова, Ангел Гушев, Ангелина Георгиева, Тодор Иванов, Радослава Златева, Емилия Николова, Веселина Славчева.

Лауреати от национални и международни олимпиади и състезания са:

Цеца Байчева

випуск 1976г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по математика

Милена Москова

випуск 1978г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по математика. Участник в Международната олимпиада в Румъния

Кольо Маринов

випуск 1978г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по математика

Никола Владов

випуск 1979г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по математика

Димитър Никифоров

випуск 1980г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по математика

Паскал Пиперков

випуск 1990г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по математика

Милен Георгиев

випуск 1990г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по математика

Веселин Ваврек

випуск 1991г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по математика. Участник в Международната олимпиада в Швеция и Балканиада

Веселин Гушев

випуск 1991г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по математика

Мирослав Петкова

випуск 1991г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по математика

Иво Радославов

випуск 1994г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по математика

Детелин Досев

випуск 1995г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по математика. Участник в Балканиадите в Югославия и България и в Международната олимпиада в Канада

Николай Иванов

випуск 1996г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по математика

Димитър Александров

випуск 1997г.

Придобил студентски права от Националната олимпиада по математика. Участник в международната олимпиада в Индия и Балканиадата в Гърция

Владимир Павлов

випуск 1999г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по математика и физика

Елеонора Енчева

випуск 2002г.

Придобила студентски права от Националната олимпиада по математика

Николай Бачийски

випуск 2003г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по математика