Начало

Музика


Музиката дава душа на вселената, криле на ума, полет на въображението и живот на всичко

Обучението по музика има за цел да изгради музикално културни личности. Разширяването на музикалната култура е една от предпоставките за създаване на естетическо отношение към заобикалящия ни свят. Допълнителен фактор за това е активното включване на младежите в художествени състави и формации, които участват в разнообразните прояви на училището и града.

Учителите, дали своя принос за развитието на музиката през годините, са:

Божанка Моцинова, Иван Данчев, Румяна Желязкова.