Начало

Създаването на такава силна математическа гимназия и такъв добър колектив е делото на неговия живот.


Никола Високов

Основател и първи директор, учител по математика

от 1971 до 1989

Тодорка Бонева за Никола Високов

Никола Високов беше абсолютно отдаден на професията човек и ни направи и нас такива. Това беше математик от класа. Имаше хъс неговите ученици да са най-добри. Той създаде ред, дисциплина, качествено обучение и изискваше учениците да са подготвени по всеки един предмет. Беше една всеотдайна душа. При него налице беше комбинация от качества и мотивация на човек, специалист и лидер. Подбираше учителите да са качествени кадри и налагаше ред в училище. Кога- то ме назначаваше на работа, ми каза така: „Нека се знае- учител в Математическа, който не си знае материала и не е добър, учениците веднага го разбират и го изхвърлят с шут през вратата!

Тодор Великов за Никола Високов

Никола Високов- чудесен човек. Директор на място. Създаването на такава силна математическа гимназия и такъв добър колектив е делото на неговия живот. Много си обичаше колегите, много държеше на тях. За него друго не съществуваше, ако имаше как да спи в гимназията, там щеше да спи. Най-голямата му заслуга беше, че той издири и събра добрите математици, които положиха основите.

Цеца Байчева за Никола Високов

Никола Високов беше ЧОВЕК. Имаше мислене, което вървеше преди бъдещето. Искаше да осигури най-добрата техника, която може да се намери, за да работят учениците с нея. Точно той създаде и първите компютърни зали. Тогава се организираха състезания по математика и срещи с ученици и колеги от гимназиите в Казанлък, Ямбол, Пловдив, Стара Загора, Русе и Варна...

Кинка Кирилова-Лупанова за Никола Високов

Най-ценното, което съм научила от Никола Високов, е как да се отнасям с учениците, как да ги уважавам и извличам от тях всичко, каквото те могат да ми дадат. За него пътят за издигане престижа на гимназията започваше от утвърждаването на авторитета на учителите. От него научих най-важния урок - духът на гимназията трябва да бъде творчески. Трябва да се даде възможност на учениците да се развиват по свой собствен път!