Начало

Философия


Философията е любов към мъдростта и свобода на мисленето

В предметната област философия са включени науките: психология, логика, етика, право и философия. Те дават необходимото „натрупване” за изуча- ването на гражданското общество и процесите в съвременния свят в дванадесети клас.

Учителите, дали своя принос за развитието на философията през годините, са:

Георги Кемалов,Диана Колева, Любен Кунев, Антоанета Чобанска, Ценка Новак, Румяна Карева, Соня Димова, Адриана Йотова.

Лауреати от национални и международни олимпиади и състезания са:

Георги Янков

випуск 2006 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по философия. Участник в Международната олимпиада в Италия

Десислава Иванова

випуск 2006 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по философия

Десислава Мъглова

випуск 2007 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по философия