Начало

Физика и астрономия


Физиката е основният източник за знания на човечеството

За да бъдат младите хора в крак с прогреса в науката и техниката, учителите по физика всеотдайно работят за изграждането на съвременна представа за заобикалящия ни свят, за познаване на глобалните проблеми на човечеството, за възпитаване на стремеж към хармония между природата и техниката, между разума и чувствата. Много са учениците, които, проверявайки знанията си, калявайки волята си и разгръщайки амбициите си, участват в състезания и олимпиадипо физика и астрономия и допринасят за издигане престижа на гимназията.

Учителите, дали своя принос за развитието на физиката и астрономията през годините, са:

Георги Василев, Тодор Великов, Петранка Якова, Ваня Бояджиева, Анета Етимова, Борислав Марковски, Албена Цанкова, Валентин Иванов.

Лауреати от национални и международни олимпиади и състезания са:

Георги Димов

випуск 1974 г.

Придобил студентски права от Националната олимпиадапо физика

Атанас Митев

випуск 1978 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по физика

Иван Костадинов

випуск 1978 г.

Придобил студентски права от Националната олимпиада по физика

Янислав Сакъров

випуск 1981 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по физика

Христо Търнев

випуск 1983 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по физика

Иван Георгиев

випуск 1987 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по физика. Участник в Балкански и Международни олимпиади

Веселин Георгиев

випуск 1988 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по физика

Недко Христов

випуск 1988 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по физика

Милен Костов

випуск 1990 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по физика

Янко Саров

випуск 1991 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по физика

Кирил Маринов

випуск 1991 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по физика

Георги Йорданов

випуск 1992 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по физика

Дамян Касабов

випуск 1995 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по физика

Катя Стефанова

випуск 1996 г.

Придобила студентски права от Националната олимпиада по химия

Николай Грошков

випуск 1997 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по физика

Деян Тодоров

випуск 1997 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по физика

Владимир Павлов

випуск 1999 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по математика и физика

Николай Павлов

випуск 2001 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по физика. Златен медалист от Международната олимпиада във Великобритания и сребърен медалист от Международната олимпиада в Турция

Пламен Петров

випуск 2003 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по астрономия

Иглика Асенова

випуск 2005 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по физика

Момчил Минков

випуск 2006 г.

Придобил студентски права от Национална олимпиада по физика

Димитър Ламбев

випуск 2006 г.

Придобил студентски права от Националната олимпиада по астрономия