Начало

Спорт


Първи в учението и първи в спорта

Това е мотото, по което от началото до сега работят учителите по физическо възпитание и спорт. Неизброими са успехите на гимназията в областта на спорта. Недостатъчната спортна база не е в състояние да удържи порива на учениците към движение. Доказвайки многократно чрез победи връзката воля-сила, спортистите ни не се завръщат от състезание без трофеи.

Учителите, дали своя принос за развитието на спорта през годините, са:

Петко Цапаров, Петранка Павлова, Славей Лилов, Евгени Кънчев, Здравко Ангелов, Тодор Тодоров, Камелия Каваленкова, Недко Първанов, Диана Минчева, Росен Коджабашев, Йордан Маров, Ирина Цанева, Александър Апостолов.

Спортни постижения:

2005-2006 г.

Футбол момичета

2013-2014 г.

Баскетбол момчета

2013-2014 г.

Футбол момчета

2014-2015 г.

Волейбол момичета зонално

2015-2016 г.

Баскетбол момчета зонално

2015-2016 г.

Футбол момчета

2015-2016 г.

Хандбал момчета

2015-2016 г.

Волейбол момичета

2015-2016 г.

Волейбол момчета

2015-2016 г.

Шах републиканско първенство