Начало

Български език и литература


Културнообразователната област Български език и литература заема важно място в цялостния учебен процес

Целенасоченото развиване на социокултурната, езиковата и литературната компетентност на учениците в максимална степен е предпоставка за успешната им реализация не само в областта на литературата и правото, но и за изграждането им като личности, които владеят комуникативно ориентирани поведенчески модели за постигане на своите цели и целите на общностните структури. Високите резултати на ДЗИ гарантират придобиването на студентски права по хуманитарни, икономически, юридически и технически специалности. В продължение на 20 години учениците имат възможност да развиват своите творчески заложби и интереси в Литературен клуб “Ерато”. Негов основател и ръководител е Камелия Станчева.

Учителите, дали своя принос за развитието на българския език и литературата през годините, са:

Никола Джамбазов, Иванка Декова, Иванка Харитонова, Светлозара Ангелова, Тодорка Бонева, Гинка Стефанова, Неделя Тонова, Камелия Станчева, Йорданка Попова, Владимир Донев, Елеонора Великова, Деница Чернева, Валентина Дянкова.

Камелия Станчева - старши учител по български език и литература в ПМГ, основател и ръководител на Литературен клуб „Ерато“

„Вече двадесет години Литературен клуб „Ерато“ защитава достойното присъствие на гимназията в културното пространство на Велико Търново и страната. Със своите изяви в литературни конкурси и състезания, с издадените сборници учениците показват прецизния си художествен усет, с който създават интересни авторски текстове, пълни с искреност, любов и мечти. Всичко това ме мотивира в часовете по български език и литература да търся искрата на творческото вдъхновение, да стимулирам нейното разгаряне, за да запаля във всеки млад човек потребността естетически да осмисли своето място в заобикалящия го динамичен свят!“ Повече информация можете да откриете тук.

Лауреати от национални и международни олимпиади и състезания са:

Бистра Коева

випуск 2001 г.

Придобила студентски права от Национална олимпиада по български език и литература