Отново залеза изгаря

Отново залеза изгаря
във морска бездна се топи.
Водата радостна омайва
звездите с алени очи.

И някъде в зелената морава
блестят и лунните лъчи.
В небето облаче се появява
със вятър за любов шепти.

В полята птица се явява
за лунната любов мечтай
и сладостно се потопява
във този сладък рай.