Крадец

Някой краде, краде от мен,
краде думите ми,
краде мислите ми,
краде любовта ми!
Не искам той да ме ограбва,
остави ми нещо,моля те!
Вземи само мислите ми за теб,
остави ми спомените,
вземи лъжите!
Но ти продължаваш да крадеш –
взе ми всичко.
Върни ми спомените,
Без тях съм бедна…
Ти идваш отново,
ден след ден –
и грабиш с пълни шепи.
Вече не знам коя съм, къде съм , кои са тези хора?
Но най ме боли,че не знам кого обичам,
кой ме обича?
Обичала ли съм?А обичали ли са ме?…
Взе ми нишката живот,
ах тази тънка нишка…
Крадец-отне ми всичко,
крадец-помогнете ми,
крадец-убива ме,
крадец-отне ми всичко!

Йоана Петрова