За проекта
Съдържание
Екип
Контакти

За проекта

Проектът ”Динамична математика” представлява уеб–базирано приложение, създадено в HTМL формат. Целта му е да съчетае по естествен начин двете форми на работа – класическата, използваща листа и молива и  иновационната, базирана на информационните и комуникационни технологии.
Приложението е предназначено за ученици от 12. клас, изучаващи математика на второ равнище. В него са включени елементи от разделите „Елементи на аналитичната геометрия”, „Ротационни тела” и „Комплексни числа”.
Софтуерната му основа е програмата GeoGebra. Тя служи за създаване на геометрични конструкции, които могат да бъдат динамично променяни. Това дава богати възможности за анимиране на математическата ситуация.
Най-често използваните интернет браузъри като Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome и др. визуализират еднакво добре предложения продукт.