За проекта
Съдържание
Екип
Контакти
Автори
Боряна Димова
Bobi

 

Ученичка в дванадесети клас на ПМГ "Васил Друмев",

гр. Велико Търново, профил математика с немски език.

Участник в национални състезания и олимпиади по математика.

За контакти: borqna_dimova@abv.bg

 
Антония Великова
Tony

 

Ученичка в дванадесети клас на ПМГ "Васил Друмев",

гр. Велико Търново, профил математика с немски език.

Участник в национални състезания и олимпиади по математика.

За контакти: tonyvel@abv.bg

 
Ръководител
Ангел Гушев

Учител по математика и информатика в ПМГ "Васил Друмев", гр. Велико Търново.

За контакти: angel_hg@abv.bg


Консултант
гл. ас. д-р Веселин Гушев

Главен асистент, Катедра ОМИ, ФМИ на СУ "Св. Климент Охридски"

За контакти: v_gushev@fmi.uni-sofia.bg