Две очи

Две очи ме молят да остана,

потънали в сълзи очи
и пак оставам неразбрана,
в очите ти това личи.
Две очи изгарят във омраза,
със гняв изпълнени очи
гледат ме с нескрита неприязън,
не знаят колко ме боли.
Две очи небето отразяват,
умрели в своя сън звезди
и споменът за мен забравят,
изтриват всичките следи.