Годишнина на литературен клуб „Ерато“

15 ГОДИНИ ОТ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО СЪЩЕСТВУВАНЕ ОТБЕЛЯЗА УЧЕНИЧЕСКИЯТ ПОЕТИЧЕН КЛУБ „ЕРАТО”.

Литературен клуб ЕРАТО с ръководител Камелия Станчева съществува от октомври 1997година. На проведения Х Национален поетичен конкурс „Веселин Ханчев“ членовете на бъдещия Поетически клуб  Теодора Константинова и Симона Петкова вземат първите си награди. Следват участия в други конкурси /Зимни литературни вечери „Витошко лале“, Национален поетически конкурс „Найден Геров“, следващи издания на „Веселин Ханчев“, „Петя Дубарова“/ , награди, грамоти, публикации и т.н

Всяка седмица учениците се събират един път след часовете- редактират и обсъждат първите си опити, срещат се с творци, организират литературни четения за своите съученици. Не са СИП, не са ЗИП, просто Поетически клуб. През 1997 година е издадена първата стихосбирка „Евтерпа“ . В предговора и Стоил Рошкев  подчертава, че е впечатлен от „умелия превод на класически за литературата теми на модерен и съответстващ на времето си език и контекст“   в стихотворенията на Т. Константинова, С. Петкова, Г. Налбантова, Г. Панайотов, В. Киров, С. Плачкова, М. Косева. Това е първата вълна млади творци, категорично правещи своите първи опити в областта на поезията.

 

Втората вълна поети/Г. Нойкова, Сн. Денчева, Кр. Папазова, М. Тодорова, Б. Миновски, Д. Иванова, И. Бибева, В. Станчева, Св. Бояджиева/ продължават традицията да се представят достойно на конкурси, да печатат произведения в печата. Творбите им са представени в Годишник НА ПМГ „В. Друмев“ 2004 и 2005 година. Интересите на учениците вече се разпростират в областта на прозата, на есеистиката. Това намира отражение в името на клуба – Литературен.

Третата вълна / Кр. Филипова, Д. Минкова, Хр. Мухтанов, Вл. Василев, Н. Попова, Й.Денчева, Л. Петкова, Ив. Пенчовска, И. Иванов / също печелят награди на  регионални и национални конкурси.

Интересен е фактът, че от трите вълни на Литературния клуб има ученички, които се представят отлично на Областния кръг на олимпиадата по български език и литература и са допуснати до участие в Националния./И.Пенчовска, С.Петкова, М. Тодорова/ Други като Г. Налбантова, Г. Нойкова и В. Станчева продължават достойното си представяне на конкурси и като студенти.

В момента в Литературния клуб участват около 25 ученици от 10 и 12 клас.

За учебната 2011/2012 година клубът работи по Проект „Успех“ и това дава възможност да се направят интересни мероприятия  – Литературен час за Петя Дубарова, спектакъл „На гости у Иречека“, представянето на „Еротиката на любовта“ от проф. Р. Радев. Проведен бе конкурс „Моята истина за живата“. Журито в състав  Сашка Александрова и Марина Петрова присъди следните награди: ПОЕЗИЯ – Първа награда – Н. Моновска, втора – Т. Петкова, трета – Й. Стоянов, Проза- М. Димитрова. Издаден бе и сборник „Слънцето в нас“, където са представени произведения на 17 ученици. Имаме интересни идеи, които ще реализираме в конкретната си работа по проект „Успех“ за учебната 2012/2013 година.

Статията във вестник „Борба“ може да прочетете тук.

Електронния вариант на сборника „Слънцето в нас” може да намерите тук.