Наградиха победителите в конкурса „Мой Търновград“

Павлин Петров и Антонио Атанасов получиха награда за перфектно владеене на български език от състезанието „Мой Търновград“. Конкурсът се провежда за девета година и негови организатори са Регионалната библиотека „П. Р. Славейков“ и Регионалният инспекторат по образованието. Сред петдесетте участници бяха и шестнадесет ученици от ПМГ „Васил Друмев“, гр. В. Търново, седем от тях /между които Павлин и Антонио/ са от 8 „В“ клас. Техните есета на тема „Моята любима книга и герой“ бяха отличени. Първа награда беше присъдена на Десислава Маркова и Лили Великова. Втора – на Анна Грозева и Николай Киров, трета – на Михаела Димитрова. Мирелла Кръстева взе специалното отличие за дизайн. Журито е категорично по отношение на отличното представяне на възпитаниците на Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“, на която бе присъдена грамота за „Творческо писане и мислене“. Преподавателката по български език и литература Камелия Станчева получи приза за всеотдайна работа с талантливи ученици.

Презентацията на тема „Клубната дейност – възможност за осмисляне на свободното време“

Презентацията на тема „Клубната дейност – възможност за осмисляне на свободното време“ е допусната за участие в Националната конференция „Училището – желана територия за ученика“.

Презентацията ТУК
Клубната дейност – възможност за осмисляне свободното време  на учениците
Камелия Станчева, ПМГ ”Васил Друмев”
     В пакета от иновационни методи за формиране на социокултурни и литературни компетентности в обучението по български език и литература, за развиване на комуникативните умения, за стимулиране на естетическите потребности и изграждането на хуманитарна ценностна система у учениците, заложени в ДОИ, не се отделя достатъчно внимание на организацията на свободното време на учениците.

Участие в Националната конференция „Училището – желана територия за ученика“

На осемнадесети февруари 2009 г. се проведе областен етап от Националната конференция „Училището -  желана територия за ученика“, която беше открита от членовете на Литературен клуб „Ерато“. Същите представиха своите първи поетически опити и пожелаха успех и достойно представяне на присъстващите преподаватели. Ръководителят на клуба – Камелия Станчева, участва с доклад на тема „Клубната дейност – възможност за осмисляне на свободното време“. Разработката е допусната за представяне на Националната конференция в град Пловдив.