Участие в Националната конференция „Училището – желана територия за ученика“

На осемнадесети февруари 2009 г. се проведе областен етап от Националната конференция „Училището -  желана територия за ученика“, която беше открита от членовете на Литературен клуб „Ерато“. Същите представиха своите първи поетически опити и пожелаха успех и достойно представяне на присъстващите преподаватели. Ръководителят на клуба – Камелия Станчева, участва с доклад на тема „Клубната дейност – възможност за осмисляне на свободното време“. Разработката е допусната за представяне на Националната конференция в град Пловдив.