Проект „Успех“

От 18ти февруари 2012 Лературен клуб „Ерато“ с ръководител Камелия Станчева работи по проект „Успех“.

ЦЕЛИ:

 1. Да се организира ателие по творческо писане, където учениците да имат възможност за теоретични и практически занятия, свързани с  трите основни литературни рода: лирика, проза, драма.
 2. Да се организират срещи със съвременни творци и видни общественици, имащи принос за развитието на българската литература.
 3. Да се установи контакт и ползотворно сътрудничество с медиите и културните институции в областта.
 4. Целогодишно ангажиране в  литературни четения, вечери, участия в конкурси,поетически рецитали.
 5. Запознаване  с особеностите на фолклора в родния край, проучвателска и събирателска дейност, представяне на основни обредни дейности.
 6. Изучаване и популяризиране приноса на Васил Друмев в развитието на българската литература.
 7. Умения за даване на публичност за проведените мероприятия, чрез поддържане на сайта на  Литературен клуб „Ерато”
 8. Изготвяне на диплянки,албуми и др.
 9. Инициативност и максимална отговорност при изпълнение на поетите ангажименти.
 10. Създаване на слотена общност от млади хора с творчески интереси, умеещи да осмислят и организират свободното си време.
 11. Привличане на други ученици към дейността на Литературния клуб.
 12. Установяване на контакт с други творчески клубове, провеждане на съвместни мероприятия.

http://uspeh.mon.bg/