Литературен час, посветен на Петя Дубарова

На 21.04.2012 год.  Литературен клуб „Ерато“ с ръководител Камелия Станчева организира литературен час, посветен на 50-годишнината от рождението на Петя Дубарова.Домакини бяха РНБ „П.Р.Славейков“-за уютната и спокойна обстановка се постараха Я.Ковачева и нейни колеги.Мероприятието е част от дейността на клуба по проект УСПЕХ /“Да направим училището привлекателно за младите хора“/ и бе посетено както от членовете на клуба,така и от ученици от деветите класове,преподаватели от ПМГ и граждани.

Животът на останалата завинаги 17-годишна поетеса бе представен от презентацията на М. Милков от 11 в клас.

Включеният в нея откъс от филма „Трампа“,където П.Дубарова участва със свое стихотворение, създаде приятна емоционална атмосфера.Членовете на Литературния клуб споделиха своите впечатления от прочита на стихосбирката „Най-синьото вълшебство“.Оказа се ,че на всеки му е въздействало различно стихотворение.Сл.Лилов  /9 д/ и Ант.Тодорова /9е/  прочетоха свои творби,близки до световъзприятието на П.Дубарова.

Искрени и развълнувани бяха коментарите и на М. Димитрова/11в/,Д.Маркова/11в/, Н.Киров/11в/, М.Дюлгерова/9д/, Г.Петрова/9а/,  Вл.Иванова/9г/, Т.Петкова/9а/, Кр.Гецова/9а/.


Изненада за всички присъстващи беше подготвеният от К.Станчева литературен практикум върху конкретни текстове от П.Дубарова.За всички  беше интересно да откриват пропуснатия предмет в даденото стихотворение, по метафорите, епитетите и др.Бързо откриха „немирника “ в училището  в „Звънец“,но „богинята с небивал женски чар“,“хлапачката с подкупващ детски смях“ ги затрудни.По-приемливо им се струваше зад тези метафори да се крие ваканцията вместо екскурзията. Практикума може да намерите тук.

А.Джуров,Хр.Хаджиилиев,Н.Петров /9в/ представиха незавършената пиеса от П.Дубарова „Разговор с мързела“.Всички се включиха с идеи за възможен край .
Импресията на младата поетеса „За морето“ провокира присъстващите да се опитат с думи или щрихи да нарисуват морето на Петя. Т.Петкова/9а/,Кр.Гецова /9а/, студентите на практика Сп.Вачков и В. Вачков направиха интересни скици.
Литературното четене завърши с прочита на стихотворението на Г.Струмски за П.Дубарова „Бяла сестричка“и въпроса на Х.Фотев „Видяхме ли го ние това чудо,което носеше името Петя Дубарова? „.