История

През настоящата година ПМГ " Васил Друмев " чества 50 години от създаването си. 

Всичко започва със заповедта на министър Стефан Василев от 27 май 1971 година: "… нареждам от 1 септември 1971 година да се открие самостоятелна математическа гимназия в град Велико Търново ...".

На 1 септември гимназията отваря врати за първия си прием - 2 паралелки ІХ клас и 4 - VІІІ клас - около 150 ученици с учителски състав от 12 грижливо подбрани преподаватели. Това са: Никола Високов – директор; Емил Петров и Иван Иванов – математика; Георги Василев – физика; Ангел Цветанов и Недялка Алексиева – химия; Иванка Декова и Никола Джамбазов – български език и литература; Стефка Стефанова – руски език; Живка Дечева – география; Анастасия Тодорова – история и Петко Цапаров – физическа култура.

Първоначално Математическа гимназия е подслонена от ОУ "П. Р. Славейков", две години е в сградата на Строителен техникум, следващите десет години дели класните стаи с Езикова гимназия.

До 1981 г. в гимназията се влиза с изпит по математика, кандидатите са завършили седми клас, местата – 4 паралелки. Но времето налага и обособяването на паралелки по химия, биология, физика, по-късно и по география.

През 1985 г. се осъществява сливането на Математическа гимназия с ЕСПУ "Васил Друмев", а от 28.03.1988 г. новосъздаденото учебно заведение придобива името Природо-математическа гимназия "Васил Друмев". Директорската щафета за две години поема Атанас Георгиев. От 1987 до 1998 г директор е Петър Джуров. От есента на 1998 г. до есента на 2004 г. директор на гимназията е Милка Илиева. От 2004 до декември 2013 директор на гимназията е Славка Симеонска. От януари 2014 до декември 2015 директор на гимназията отново е г-жа Милка Илиева.

Днес директор на гимназията е г-н Ангел Гушев.

От 1989 г. в отговор на нарасналите обществени потребности се въвежда разширено изучаване на западни езици – английски, немски, френски; като втори чужд език – руски, испански, италиански. През 1997 година отпада профил "физика" – една загуба, която и днес не е преодоляна. През 1997-ма се въвежда нов профил – "информатика", своевременен отзвук от навлизането на човечеството в ерата на комуникациите и информацията. 1998 г. е забележителна с приема на петокласници – два класа, по-голямата част от които след това стават ученици в гимназията. Випуск 2002-ра завършва с експерименталния профил "мениджмънт".

От учебната 2001/2002 се утвърждава приемът на ученици – изцяло след завършен седми клас, в пет профила и шест паралелки: математика с английски език; математика с немски език; информатика; биология и здравно образование; химия и опазване на околната среда и география и икономика.

От учебната 2008/2009 се вместо химия и опазване на околната среда се открива специалност информационни технологии. Отново приемът е в шест паралелки с профил природоматематически: математика с английски език; математика с немски език;  информатикаинформационни технологиибиология и здравно образование  и география и икономика.

От месец юни 2017 година гимназията е обявена за Иновативно училище. Иновацията се състои в разработване по нов начин на учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

От учебната 2018/2019 ПМГ осъществява прием в четири профилирани и една професионална паралелка. Профилите са:  Математически - с интензивно изучаван английски език или интензивно изучаван немски език;  Софтуерни и хардуерни науки - с интензивно изучаван английски език и Природни науки - с интензивно изучаван английски език, а професията е Приложен програмист.

През месец декември 2020 г., в присъствието на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, бе подписано Споразумение за сътрудничество между Техническия университет в София и Природо-математическата гимназия „Васил Друмев“.

В края на 2020 година министър Вълчев възложи на гимназията едиствена по рода си Национална иновативна задача. Иновацията предвижда създаване на нови образователни, тематични направления от областите: дигитално предприемачество, киберсигурност и изкуствен интиликт. Учебните програми са на две равнища – стандартно и за напреднали.

Обучението по тези програми ще служи за вход в университет и за работа в местни ИТ фирми. Комисия от учители, университетски преподаватили и представители на ИТ бизнеса ще издава сертификат на най-добрите за знания в областта на информационните, комуникационните и компютърни системи и технологии. 

Това е причината от учебната 2021/2022 година гимназията да предложи прием в още една професия от направление „Компютърни науки”–  „Системен програмист”. Така обучението ще се осъществява в три профила и две професии.

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.