Изпълнение на бюджета

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТ 2019

ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ

ГОДИШЕТ ОТЧЕТ

БЮДЖЕТ 2020

ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ     БЮДЖЕТ 2020 II ТРИМЕСЕЧИЕ

СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ КЪМ  30.09.2020

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

БЮДЖЕТ 2021

ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ КЪМ 30.06.2021

БАЛАНС 2021

БЮДЖЕТ 2022

ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022

ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022

ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022

ОТЧЕТ ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022

ДОКЛАД ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30 ЮНИ 2022

ДОКЛАД ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2022 

ФИНАНСОВ ДОКЛАД 2022

БЮДЖЕТ 2023

ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2023

ДОКЛАД ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2023

ОТЧЕТ ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2023

ОТЧЕТ ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2023

ОТЧЕТ ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2024

ОТЧЕТ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ДОКЛАД ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2023

ДОКЛАД ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2023

ДОКЛАД ЗА НОЕМВРИ 2023

ДОКЛАД ЕРАЗЪМ НОЕМВРИ 2023 

БЮДЖЕТ 2024

ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2024

ДОКЛАД ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2024

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.