Успехи

 
  УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ
 
  Математика
  Първата международна олимпиада по математика се провежда по инициатива на Румъния в Букурещ през 1959 година. В нея участ- ват седем европейски страни, между които и България. Постепенно се включват страни от различни части на света.
Съгласно регламента, отборът на всяка страна може да включва най-много 8 състезатели. Класирането е индивидуално. На всяка олимпиада международното жури определя критериите и минималния брой точки, за които се присъждат I-ва, II-ра и III-та награда.
Представяме ви участието на ученици от Велико Търново:
  - в X МОМ, проведена в СССР през 1968 г. участва Николай Кутев, XI клас, Втора гимназия;
  - XI МОМ, проведена в Румъния през 1969 г. Участник- Владимир Тодоров, XI клас, Втора гимназия. Атанас Гушев е част от екипа, подготвял участниците;
  - XII МОМ, проведена в Унгария през 1970 г. великотърновска област е с двама представители: Валентин Маринов, XI клас от Велико Търново и Христо Вулов, XI клас от Горна Оряховица. Никола Високов е част от екипа, подготвял участниците;
  - XIII МОМ, проведена в Чехословакия през 1971 г. Участва Светлозар Петров, X клас;
  - в XIV МОМ в Полша през 1972 г., участва Христо Христов;
  - Милена Москова е първият участник от Математическа гимназия в Международна олимпиада по математика. Тя представя България на XX МОМ в Румъния през 1978 г.;
  - Милен Георгиев и Паскал Пиперков са носители на златни медали, а Елена Даскова е сребърен медалист от Международна олимпиада по математика, проведена в Алма-Ата през 1990 г.;
  - Веселин Ваврек- участник в Балканиада и Международната олимпиада по математика в Швеция през 1991 г.;
  - Детелин Досев- участник на Балканиадите в Югославия и България и Международната олимпиада по математика в Канада през 1995 г.;
  - Димитър Александров е сребърен медалист от Балканиадата по математика, проведена в Румъния, и бронзов медалист от Международната олимпиада по математика, проведена в Индия през 1996.
 
  Информатика
  - Ангел Денчев е част от Националния отбор за Международната състезание през 1987 г., класирал се на пето място.;
  - Момчил Великов е включен в Националния отбор на България за Международната олимпиада през 1987 г.
  - Преслав Наков е бронзов медалист от Международната олимпиада по информатика през 1996 г.;
  - Светлин Наков е бронзов медалист от две международни олимпиади: в Португалия през 1998 г. и Турция през 1999 г. Участник е в две балканиади в Кипър през1996 г., с бронзов медал и Гърция- 1999;
  - Стефан Аврамов е сребърен медалист от Международната олимпиада по информатика в Пловдив през 2009 г. и от Балканиадата по информатика в Македония през 2008 г., бронзов медалист от МОИ в Египет през 2008 г.;
  - Андрей Лалев- сребърен медалист от Балканиадите по информатика в Турция през 2014 г. и България през 2015 г.
 
  Физика
  - Иван Георгиев- участник в Балканиада и Международна олимпиада по физика през 1987 г.
  - Николай Павлов- златен медалист от Международната олимпиада по физика във Великобритания, със сребърен медал от МОФ в Турция.
 
  Химия
  - Маргарита Тодорова е първият участник от Математическа гимназия в международна олимпиада. Тя представя България на Международната олимпиада по химия в Румъния през 1974 г.;
  - Николай Стойчев- бронзов медалист от Международната олимпиада по химия в Чехословакия през 1977 г.;
  - Лиляна Какамъкова- участник в Международната олимпиада по химия в Чехословакия през 1977 г.;
  - Ангелина Стоянова- участник в Международната олимпиада по химия в България през 1983 г.;
  - Александър Йорданов- участник в Международната олимпиада по химия през 1985 г.;
  - Станислав Цветанов- участник в Балканиадата по химия в Румъния през 1987 г.;
  - Димитър Пашов- двукратен участник в Международните олимпиади по химия в Индия и Холандия през2002 г.;
  - Калин Мешничаров- сребърен медалист от Международната олимпиада по химия в Германия през 2004 г.;
  - Георги Стойчев- бронзов медалист от Менделеевската олимпиада по химия в Молдова през 2004 г.;
  - Мариета Вачева- участник в Менделевската олимпиада по химия в Узбекистан през 2008 г.;
  - Стефан Ангелов- двукратен участник в Международните олимпиади по химия в Унгария през 2008 г. и Англия през 2009 г.;
  - Йордан Георгиев- двукратен участник в Международните олимпиади по химия в Унгария през 2008 г. и Англия през 2009 г.;
  - Борислав Димитров- участник в Менделевската олимпиада по химия през 2011 г.;
  - Никола Павлов- участник в Международната олимпиада по химия във Виетнам през 2014 г.;
  - Васил Иванов- бронзов медалист от Международната олимпиада по природни науки в Естония през 2016 г;
  - Денислав Станчев- сребърен медалист от Менделеевската олимпиада по химия в Беларус през 2018 г., участник в Международната олимпиада по химия в Чехия и Словакия през 2018 г.
 
  Биология
  - Венцислава Каменова- участник в Международната олимпиада по биология, проведена през 1992 г.;
  - Яна Първанова- златен медалист от Международната олимпиада по биология в България през 1995 г., с бронзов медал от МОБ в Тайланд;
  - Петя Зарзаланова- бронзов медалист от Международната олимпиада по биология в България през 1995 г.
 
  География
  - Владимир Венков- участник в Международната олимпиада по география в Тайван през 2010 г.;
  - Искрен Узунов- участник в Международната олимпиада по география в Германия през 2012 г.;
  - Пламен Миланов- участник в Международната олимпиада по география в Индонезия 2022 г.
 
  Философия
  - Георги Янков- участник в Международната олимпиада по философия в Италия през 2006 г.
 
  Руски език
  - Галина Георгиева- участник в Международната олимпиада по руски език в Москва.
 
 

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.