Mеждународно математическо състезание „Европейско кенгуру”

На 19 март 2016 г. ще се проведе ежегодното международно математическо състезание „Европейско кенгуру”.
Участниците ще се състезават в следните възрастови групи:
            0 група – І клас (18 задачи);                    ІІІ група – V-VІ клас (30 задачи); 
            І група – ІІ клас (24 задачи);                    ІV група – VІІ-VІІІ клас (30 задачи); 
            ІІ група – ІІІ-ІV клас (24 задачи);             V група – ІХ-Х клас (30 задачи) и            
            VI група – ХІ-ХІІ клас (30 задачи). Според желанието си учениците могат да ползват условията на задачите на български или на френски език (без І и ІІ клас). Класирането на участниците на френски език ще бъде отделно. За ученици със специални образователни потребности  - една обща група.

Времетраенето на състезанието е 75 минути.

Състезанието ще се проведе  в ПМГ „Васил Друмев” – Велико Търново – от 11.00 часаУчастнниците да се явят в 10:30 и да заемат местата си до 11:00

Заявки се приемат САМО в eлектронен вид във формат .xls   задължително в следния образец

 

№ по ред

Име

Училище

Град

Клас

 

 

 

 

 

 

до 16 март 2016 г. на e-mailkkicak@gmail.com.

 

Допълнителна информация на e-mailzezab1@gmail.comkkicak@gmail.com

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.