Документи

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГИМНАЗИЯТА 2017 - 2020

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

- Випуск 2017/2018

- Випуск 2018/2019

- Випуск 2019/2020

- VІІІ клас 2017/2018

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НАУЧИЛИЩЕТО

ГОДИШЕН ПЛАН

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТ 2019

ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ

ГОДИШЕТ ОТЧЕТ

БЮДЖЕТ 2020

ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЕ ОТ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗА 3 ДНИ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЕ ОТ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗА 7 ДНИ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДЗИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НАДОКУМЕНТИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И СВЕДЕТЕЛСТВА ЗА ПК

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ( в сила от 2021/2022 година)

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПК ( всила от 2021/2022 година)

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Николай Бабанов, Александър Джуров и Милен Василев.