Еразъм+

В периода 2018 – 2020 година училището работи по европейски проект по програма Еразъм+, Ключова дейност 2, озаглавен "Спорт и разнообразие". Проектът ще събере 6 училища в продължение на 2 години от шест различни европейски страни (България, Франция, Италия, Гърция, Малта и Полша). Проектът черпи вдъхновение от препоръките и принципите, определени в Европейската харта за спорт за всички, развиваща спортно и културно сътрудничество. Нашето сътрудничество ще спомогне за утвърждаване на ценностите и ползите от спорта, развивайки междуличностни връзки чрез работни срещи, ще обогати участниците благодарение на културното разнообразие и създадените контакти между Европейските страни, ще позволи на участниците да отправят едно глобално посланиие за толерантност и приятелство. Тя ще развие отборния дух и екипната работа, тъй като учениците ще работят заедно по европейското наследство и теми свързани със спорта, ще позволи на учениците от различните страни, идващи от различна културна среда, да се обединят с другите без раделение и да подобрят стандарта на училището си. Този проект е насочен към социална интеграция, с която да се демонстрира екипна работа за сметка на спортни постижения и рерзултати. Основната цел на проекта е да се осигури успешното прилагане на Европейската харта за спорт за всички, основана на съвместното участие на европейските ученици и ученици с увреждания в спортни дейности на открито, включени в партньорските училища. Предвидените дейности по културното разнообразие и спорт ще помогнат на участниците да се преборят с предразсъдъците, да развият взаимоотношения, утвърждаващи ценностите на Европейския съюз, културните и езиковите различия. да си сътрудничат в творчески дейности, като например разработването на въпросници, речник, брошури, създаването на фотографска изложба, плакати или лога.

 

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.