ПРИЕМ В ПМГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

За учебната 2022/2023 година в ПМГ "Васил Друмев" на първо класиране са разпределени 132 ученици в три профилирани и две професионални паралелки, както следва:

  • Профил Математически - Математика с английски език - 14 ученици, от които 14 по първо желание. Максимален бал - 489.50, минимален бал - 382.25;
  • Профил Математически - Математика с немски език - 14 ученици, от които 12 по първо желание. Максимален бал - 496.00, минимален бал - 362.00;
  • Профил Софтуерни и хардуерни науки - Информатика с английски език - 26 ученици, от които 23 по първо желание. Максимален бал - 472.25, минимален бал - 371.25;
  • Профил Природни науки  - Биология с английски език - 26 ученици, от които 26 по първо желание. Максимален бал - 491.50, минимален бал - 400.00;
  • Професия Системен програмист - 26 ученици, от които 7 по първо желание. Максимален бал - 454.75, минимален бал - 341.00.
  • Професия Приложен програмист - 26 ученици, от които 26 по първо желание. Максимален бал - 488.75, минимален бал - 402.75.

Резултатите от класирането може да бъдат проверявани на https://priem.mon.bg

Записването на учениците ще се извършва от 8.00 до 18.00 часа в ПМГ от 13.07 до 15.07.2022 г. 

За записване е необходимо представянето на оригинал на Свидетелството за завършено основно образование след VII клас.

За професии Системен програмист и Приложен програмист е необходимо и медицинско свидетелство.

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.