С участието си в програмата "Сократ" - на европейската сцена

 

Вече шест години ПМГ "В. Друмев" участва в различни международни образователни проекти по програма "Сократ". Работата по тези проекти допринася за развиване на умения у учители и ученици за работа в екип, за насърчаване на взаимно разбирателство и интернационална солидарност, за успешно водене на преговори с чуждите партнъори, за докосване до европейското културно наследство, за представяне и утвърждаване на родното училище и родната страна на европейска сцена.

Новият проект, който стартира от 1.09.2006 г., е с партньори от Румъния, Испания и Португалия, и се казва „Добър ден, Европа”. Той е посветен на влизането на България в Европейския съюз и цели да допринесе за разбирането на различните аспекти на европейското гражданство и да изгради критична гледна точка към структурите и институционалните процеси в различните държави, участнички в проекта. Проектът си поставя като цели насърчаването и развитието на инициативност и творчество у учениците, намиране на решения за активно участие в гражданското демократично общество.
По проекта ще работят 8-10 учители и около 150 ученици от 9, 11 и 12 клас.

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.