Отлично представяне на Националното външно оценяване в X клас на учениците от ПМГ

На проведеното Националното външно оценяване в X клас през настоящата учебна година участваха 132 ученици от ПМГ "Васил Друмев".
Техните резултати са първи в областта и едни от най-добрите в страната.
Средният брой точки по български език и литература е 71,07, по математика - 74,00, а по английски език - 88,93.
Шест са учениците, постигнали максимален резултат от 100 т. по математика, шест са и учениците с резултат 99 т., 99,25 т. или 99,5 т., трима са учениците с над 90 точки по български език и литература.
С най- високи средни резултати са:
  • Николай Никилов - 92,125 т.
  • Светлозара Колева - 92 т.
  • Надежда Христова - 90,25 т.
  • Славея Методиева - 90,25 т.
  • Мариела Стояново - 90 т.

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.