Един по-различен урок по математика

   Изложба на тема „Златното сечение“, изработена от учениците от 8А и 8Б клас във връзка с дискусия в урок по математика на тема „Деление на отсечка в дадено отношение“, беше композирана и представена в ПМГ „Васил Друмев“. В урока беше интегрирана междупредметна връзка с учебните предмети български език и литература, изобразително изкуство и биология, както и беше дискутирана приложимостта на математиката в архитектурата и изкуството. Учениците направиха проучване, събраха и представиха интересни факти за редицата на Фибоначи и за първоизточника на нейното създаване – живота, растенията, природата.

 

 

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.