Шефство между ПМГ "В. Друмев" и Гимназия "Гьоте" в гр. Мюгелн, Германия

 

Приятелските отношения между двете гимназии се създадоха в далечната 1976 година. В продължение на 12 години се разменяха ученически групи през лятната ваканция с цел сближаване между младите хора и учителските колективи. Учениците от ПМГ имаха възможност да работят в селското стопанство в с. Зорнциг при прибирането на реколтата. Посещаваха градовете Берлин, Лайпциг, Дрезден, упражняваха немския език. Немските бригадири работеха също в селското стопанство в регион Велико Търново, почиваха по една седмица на Черно море. Съвместната работа породи приятелски отношения, някои от които продължават и до днес.

Размяната бе прекъсната през 1988-ма, но след 1990-та наши ученици продължиха да работят в Германия. Безспорно положително е влиянието на тези международни бригади – както за придобиване на трудов опит, така и за разширяване на кръгозора, за обогатяване на езиковата практика, за популяризиране на България в Европа, за извървяна крачка към Европейския съюз.

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.