На 72 години почина Славка Симеонска- бивш директор на ПМГ

  На 7 май 2024 г. на 72 години почина Славка Хараламбева Симеонска, директор на Природо-математическа гимназия "Васил Друмев" от 2005 г. до 2016 г. 

  През този период в гимназията се обучават над 780 ученици, разпределени в тридесет поаралелки в профили: "Математика с английски език", "Математика с немски език", "Информатика", "Химия и опазване на околната среда", "Биология и здравно образование" и "География и икономика". 

  В последствие на мястото на профил "Химия и опазване на околната среда" е открит профил "Информационни технологии".

 „... Благодарение на упорития труд на преподавателите и техния висок професионализъм, на добрия и качествен подбор на учениците, на хармоничното взаимодействие между тези две страни и несломимия стремеж на духа, който е в темелите на това училище, днес Природо-математическа гимназия „Васил Друмев” е сред най-престижните учебни заведения в региона и успешно защитава своето елитно място сред математическите и природоматематическите гимназии.

   Зад всяка една от тези думи стоят години упорит труд, доказани с множество изяви на национални и международни състезания, с осъществени новаторски идеи.

   Това, което отличава училището и неговия колектив, е духът на високи и непрестанни търсения, на сплотеност, на стремеж да се доказваме непрекъснато, винаги. Нашата отличителна черта е стремежът ни да бъдем първи, да светим със собствена светлина. ...”

Славка Симеонска- слово по случай 35-годишнината на гимназията- 2006 г. 

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.