Учениците от X “В” клас на Природо-математическа гимназия “Васил Друмев” посетиха Химикотехнологичния и металургичен университет в град София

  Учениците от X “В” клас на Природо-математическа гимназия “Васил Друмев” посетиха Химикотехнологичния и металургичен университет в град София
В периода 25-28 юни, учениците от X “В” клас на Природо-математическа гимназия “Васил Друмев”, ръководени от старши учител по „Химия и ООС“ Даниела Маноилова и старши учител по „Физика и астрономия“ Борислав Марковски, посетиха Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) в град София. Четиридневното мероприятие включваше множество и разнообразни активности като: получаване на парацетамол (съвместно с катедра “Биотехнологии”), упражнения върху количествен анализ и комплексни съединения (съвместно с катедра “Аналитична химия”), задачи от химичната термодинамика (съвместно с катедра “Физикохимия”) и други.
 
 
 

 
  Посещението в ХТМУ беше изключително полезно за учениците от ПМГ “Васил Друмев”, тъй като всички тези преживявания стимулираха техния интерес към науката. Те придобиха нови знания и практически умения в областта на химията и физиката, които ще им помогнат в бъдещите професионални начинания. Успоредно с това, учениците развиха важни компетенции, умения за работа в екип, критично мислене и решаване на проблеми.
 
 

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.