Математика

 

Тя е универсалният предмет и универсалният измерител. Вече четири десетилетия паралелките с профил математика са фундаментът на гимназията. Профилите "Математика с английски език" и "Математика с немски език" са с теоретична и приложна насоченост. Обучението по математика в гимназията се води на високо научно ниво. За това говорят успехите на възпитаниците на училището на различни национални състезания и олимпиади, както и представянето им на държавния зрелостен изпит и кандидатстудентските изпити в най-престижните университети в страната и чужбина.

Неоспорим е фактът, че паралелките по математика са фундаментът на гимназията. На съвременния свят са необходими особен вид възпитание, начин на мислене, на логика, на причинно-следствени връзки. Всичко това неусетно се изгражда чрез математиката и затова тя намира приложение във всички области на науката и живота. Математиката е универсалният предмет, тя е универсалният измерител. Вече 35 години обучението по математика в ПМГ се води на високо научно ниво. За това говорят успехите на учениците, възпитаници на училището, на различните национални състезания и олимпиади по математика, както и представянето им на кандидатстудентските изпити по математика в най-престижните университети на Република България. Като пример може да се посочи фактът, че на кандидатстудентския изпит по математика в СУ "Св. Климент Охридски" около 13% от пълните отлични оценки "се падат" на ПМГ – Велико Търново. Летописът на високите постижения започва в далечната 1976 година и продължава и до днес. Не може да не се започне с най-големите успехи – с участниците в международните олимпиади по математика:

Димитър Александров - международни олимпиади в Румъния и Индия, балканиада. Ръководител – Иван Иванов. В Индия Димитър завоюва сребърен медал.
Детелин Досев - международна олимпиада в Торонто, две балканиади. Учител - Вера Катева.
Веселин Ваврек - международна олимпиада в Швеция, учител Иван Иванов.
Милена Москова - международна олимпиада в Румъния, ръководители: Минчо Бейков, Димитър Бакалов, Емил Петров.
Придобили студентски права от национална олимпиада по математика са: Цеца Байчева – 1976г.; Кольо Маринов – 1978г.; Никола Владов – 1979г.; Димитър Никифоров – 1980г.; Паскал Пиперков и Милен Георгиев – 1990г.; Веселин Ваврек, Веселин Гушев и Мирослав Петков – 1991г.; Иво Радославов – 1994г.; Евгений Ваврек и Детелин Досев – 1995г.; Николай Иванов – 1996г.; Димитър Александров – 1997г.; Владимир Павлов – 1999г.; Елеонора Енчева – 2002г.; Николай Бачийски – 2003г. Това силно представяне предопредели научната кариера на много наши бивши ученици. Но цената на извоюваните успехи е висока - упорит труд, смайваща сила и дълбочина на научното търсене, умело водено от математическия колегиум. Безспорни са мотивацията, силите и възможностите им.

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.