Информатика

 

Тя е с теоретична и приложна насоченост. Основните модули включени в обучението са: компютърни архитектури, операционни системи, теория на алгоритмите, програмиране, структури от данни, дискретна математика, системи за управление на бази от данни, обектно-ориентирано програмиране и други. Подготовката е насочена и към участие в олимпиади и състезания.
Реализацията на завършилите този профил може да бъде в областите на софтуерното инженерство, мрежовото програмиране компютърната графика и други.

Макар че не винаги сме разполагали с най-нова техника, успехите ни в областта на информатиката не са никак малко. На Балканиадата във Варна през 1995 година участват Преслав Наков и Светлин Наков, като Преслав печели бронзов медал. През следващите няколко години Светлин завоюва още четири бронзови медала от международни прояви - балканиадите в Кипър и Гърция (1996 и 1999 година) и от международните олимпиади в Португалия и Турция (1998 и 1999 година).

На национални олимпиади придобиват студентски права: Никола Таушанов (2011), Петър Минчев (2010), Юлиян Пастърмов (2003), Йордан Гордеев (2003), Янислав Янков (2002), Николай Бачийски (2002), Светлин Наков (1995, 96, 98, 99), Мартин Атанасов (1996), Преслав Наков (1995), Евгиний Ваврек (1994), Виктор Данов (1991), Стефан Евтимов (1990), Петър Казаков (1989), Димитър Трифонов (1988), Георги Витанов (1986).

Забележителни са успехите на двамата братя - Преслав и Светлин Накови, първите носители на наградата "Джон Атанасов". На Балканиадата във Варна през 1995 година участват и двамата, като Преслав печели бронзов медал. Спечелените награди от Светлин Наков са неизброими: два бронзови медала на международните олимпиади в Португалия (1998) и Турция (1999). Два бронзови медала на балканиадите в Кипър (1996) и Гърция (1999). Студентски права печели през четири от петте си години в ПМГ "Васил Друмев".

Впечатляващо е и представянето на Стефан Аврамов, който завоюва сребърен медал от Международната олимпиада в България (2009), бронзов медал от Междонародната олимпиада в Египет (2008) и сребърен медал от Балканиадата в Македония (2008).

През 2010 Петър Минчев, през 2011 Никола Таушанов, през 2012 Благовест Господинов  станаха лауреати на Националната олимпиада по Информатика и придобиха студентски права.

Всички права запазени 2012 ©. Администратори Милен Василев.